Ghế họp FLY, khung đen, lưng bọc vải WTM200BK đen, ngồi bọc vải WT805 đen

Thương hiệu: Phố Xinh

ID: FLY36KPN
4,800,000 VNĐ
Giá sản phẩm cập nhật đến ngày 25.03.2024
Chia sẻ:
 Ghế họp FLY, khung đen, lưng bọc vải WTM200BK đen, ngồi bọc vải WT805 đen
 Ghế họp FLY, khung đen, lưng bọc vải WTM200BK đen, ngồi bọc vải WT805 đen
 Ghế họp FLY, khung đen, lưng bọc vải WTM200BK đen, ngồi bọc vải WT805 đen
 Ghế họp FLY, khung đen, lưng bọc vải WTM200BK đen, ngồi bọc vải WT805 đen

BẢN TIN

Đăng ký nhận bản tin của Phố Xinh để cập nhật những sản phẩm mới, nhận thông tin ưu đãi đặc biệt và thông tin giảm giá khác.